bir Dündarlar Makina markasıdır.

"Birlikte, ileriye"

Üretimine 1995 yılında başlayan Dündarlar Makina, günümüzde;
yapabilirlik, yenilikçi bakış açısı ve katma değer odaklı yaklaşımı ile üretim yelpazesine göre
ülkesinde sektöre yön veren şirket konumundadır.

Gerek kendi markaları, gerekse iş birliği halinde olduğu firmalar için en verimli çözümleri sunmaya devam etmektedir

Teknoloji

Yenilikçi bakış açısı ve gelişime adanmış kurumsal vizyon; Şirketin, çeyrek asrı aşkın süre boyunca aralıksız büyümesine zemin hazırlayarak, bulunduğu sektörlere sayısız yenilikler getirmesini sağlamaktadır. İleri mekanizasyon altyapısı ve gelişmiş üretim kabiliyetleri bir araya getirilerek üretim yapılan her alanda ‘kusursuz çıktı’ hedeflenir.

Üretim

Tamamı şirket çatısı altında gerçekleşen bütün süreçler; yalın üretim teknikleri, ileri mekanizasyon ve gelişmiş kabiliyetler sayesinde tüm ürünlerin kusursuz olmasını ve son kullanıcı için en iyisini sunabilmeyi garanti eder. Hammadde halinde girip bitmiş ürün olarak çıkan tüm ürünler şirket itibarının aynasıdır.

İnsan

Dündarlar Makina’nın bütünleşmiş bir şirket olmasının ve tüm farklılıklarıyla tek bir yöne hep birlikte ilerlemesinin yegâne kaynağı insandır. Şirket içinde; kariyer ve performans geliştirmeleri, çalışma alanı iyileştirmeleri ve stratejik vaka analizleri insan kaynakları departmanı tarafından uygulanmaktadır. Böylelikle çalışanlar ve paydaşlar için daha efektif faydalar sağlanmaktadır.

GÜÇLÜ YAPI

2 farklı lokasyonda 50.000 m² üretim alanı

GENİŞ ÜRETİM KAPASİTESİ

Güçlü makine envanteri ve üretim ağı yüksek kapasite.

KALİTE

Ulusal ve Uluslar Arası Standartlarda sertifikalı üretim anlayışı